جستجوی برچسب

دکتر رضا میرنژاد

موتاسیون در باکتری‌ها (1)

موتاسیون در باکتری‌ها (قسمت اول)  دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه)، وهاب پیرانفر (مؤسسه دانش‌گستر فرنام) عموماً موتاسیون یا جهش اتفاق نادري است که ممکن است در اثر اضافه‌ شدن موادي كه بطور مستقیم ژنوم باكتري را تغيير مي‌دهند، رخ دهد و سبب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی مختلفی گردد. هم‌چنین امروزه مطالعات نشان می‌دهد که تغییرات ژنتیکی در…

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه شیوا میرکلانتری (استادیار دانشگاه) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه)   مقدمه: آزمایشگاه در مراقبت‌های بهداشتی نقش مرکزی داشته و 70 درصد از تصمیمات پزشکی بر پایه نتایج آزمایشگاهی اتخاذ می‌گردد. در دنیا، هزینه آزمایشگاه 2/3% از کل هزینه‌های مراقبت بهداشتی را به خود اختصاص می‌دهد. درحالی‌که…

تكنيك Invader

تكنيك Invader دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) تکنیک Invader assay يك روش مناسب تعيين ژنوتيپ براي بررسي DNA ژنوميك مي‌باشد. علیرغم اینکه در اين تكنيك الزامي به تكثير قطعه موردنظر نيست (هرچند كه مي‌توان…

تکنیک SSCP

تکنیک SSCP دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) تكنيكSCCP  براي اولين بار در سال 1989 توسط orita و همكارانش براي تعيين جهش‌ها و چند شكلي‌ها به‌كار رفت. عقيده بر اين است كه تعيين موتاسيون‌هاي…

تکنیک‌های تکثیر چندگانه کاوشگر

تکنیک‌های تکثیر چندگانه کاوشگر دکتر مهدی فصیحی راوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه)   تعیین تعداد نسخه‌های یک ژن در ژنوم (دوزاژ ژنی) کاربردهای فراوانی در تحقیقات بیولوژیک، پزشکی و بالینی دارد، همچنین تغییر تعداد نسخه‌های یک ژن در…

پيروسكوئنسينگ

پيروسكوئنسينگ  دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) پيروسكوئنسينگ يك تكنيك جديد تعيين توالي DNA بر پايۀ ساخت زنجيره و بر اساس بيولومينومتري غیرمستقیم مي‌باشد. در اين تكنيك توالي قطعه موردنظر با استفاده از…

اوره‌آپلاسما و پیشرفت‌های اخیر در بیماری‌زایی، تشخیص و درمان آن

اوره‌آپلاسما و پیشرفت‌های اخیر در بیماری‌زایی، تشخیص و درمان آن  سمیرا دهاقین (دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه)   مقدمه: مايكوپلاسماها کوچک‌ترین ارگانیسم‌های دارای زندگی آزاد و تکثیر مستقل هستند. آنها در طبیعت به‌عنوان انگل انسان، پستانداران، خزندگان، ماهی‌ها، بندپایان‌ و گیاهان انتشار دارند.…

تکنیک‌های مولکولی بر پایه لیگاز

تکنیک‌های مولکولی بر پایه لیگاز  دکتر مهدی فصیحی رامندی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)) زهرا کریمی (مرکز تحقیقاتی زیست سلول پژوهان تدبیر) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه)   تکنیک‌های لیگازی موجب اتصال دو اولیگونوکلئوتید 20-15 بازی به یکدیگر می‌شود، در این تکنیک‌ها دو کاوشگر (پرایمر) به مولکول هدف، شامل محصول PCR…