جستجوی برچسب

دکتر رضا فرید حسینی

استاد دکتر حسن میردامادی: پدر سرولوژی در ایران

استاد دکتر حسن میردامادی: پدر سرولوژی در ایران       پروفسور دکتر رضا فرید حسینی (گروه آلرژی و ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد) دکتر رضا جعفری (گروه ایمونولوژی و ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه) استاد دکتر حسن میردامادی در سال 1280 در سه ده اصفهان (خمینی‌شهر) در 12 کیلومتری شمال غرب…

مروری بر تاریخ ایمونولوژی و آلرژی در ایران و جهان

مروری بر تاریخ ایمونولوژی و آلرژی در ایران و جهان دکتر رضا فرید حسینی*1، دکتر رضا جعفری1       1: گروه ایمونولوژی و آلرژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدمه: بی‌شک تاریخ و فلسفه‌ی علم یکی از موضوعات بسیار جذاب و چالش‌برانگیز در میان علوم مختلف است. آغاز حیات انسان و سکونت حضرت آدم علیه‌السلام در زمین (آیات…