جستجوی برچسب

دکتر بابک رضازاده

روش‌های جمع‌آوری نمونه‌های مربوط به آزمایش‌های میکروب‌شناسی از بیماران…

روش‌های جمع‌آوری نمونه‌های مربوط به آزمایش‌های میکروب‌شناسی از بیماران بستری و انتقال آن به آزمایشگاه  دکتر بابک رضازاده- دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی، سازمان انتقال خون استان اردبیل دکتر جلال حسن‌زاده خیاوی- دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل ستار آقایی- کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم…
slot gacor