جستجوی برچسب

دکتر اعظم فتاحی

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه (3)

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه (قسمت سوم)  دکتر شیوا میرکلانتری (استادیار دانشگاه) دکتر اعظم فتاحی (استادیار دانشگاه) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) تنظیم، اعتباربخشی و قانونگذاری آزمایشگاه‌های بالینی جزء قانون‌مندترین بخش‌ها در میان بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی می‌باشند. درک این قوانین برای جلوگیری از پیامدهای…

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه (2)

مفاهیم عمومی و مسائل اداری آزمایشگاه (قسمت دوم) دکتر شیوا میرکلانتری (استادیار دانشگاه) دکتر اعظم فتاحی (استادیار دانشگاه) دکتر رضا میرنژاد (دانشیار دانشگاه) شش سیگما و لین، دو ابزار مهمی می‌باشند که جهت بهبود کیفیت، اغلب در سراسر صنعت مراقبت‌های بهداشتی استفاده می‌شوند. درحالی‌که این فرآیندها به‌طور مستقل توسعه یافته‌اند، ولی…
rtp gacor