جستجوی برچسب

دكتر ميرمجيد مصلايي

آشنایی با تستهای تخصصی آزمایشگاهی

آشنایی با تستهای تخصصی آزمایشگاهی دكتر ميرمجيد مصلايي دكتراي علوم آزمايشگاهي آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيك پارسه BCR-ABL1، سنجش کمّی (p190) جزئی تشخیص کمی mRNA BCR-ABL1 با نقطه انفصال (breakpoint) جزئی p190 پیشینه بالینی نقطه انفصال t(9;22) (q34;q11) که منجر به هم‌جوشی یا فیوژن BCR-ABL1 p190 می‌گردد، در زیرمجموعه‌ای از…
slot gacor