جستجوی برچسب

دكتر محمد كريمي

مراحل تأئيد صلاحيت آزمايشگاه در كشور هند

مراحل تأئيد صلاحيت آزمايشگاه در كشور هند دكتر محمد كريمي در كشور هندوستان بيش از صد هزار آزمايشگاه پزشكي وجود دارد. حدود 80% آنها كوچك، 18% متوسط و كمتر از 2% آزمايشگاه بزرگ محسوب مي‌گردند. برنامه تأئيد صلاحيت در مورد آزمايشگاه‌هاي بزرگ و متوسط كاربرد دارد،؛ چرا كه: آنها مي‌توانند هزينه تأئيد صلاحيت را…
rtp gacor