جستجوی برچسب

دكتر عباس حاتمي

هنر شاد زيستن

هنر شاد زيستن  دكتر عباس حاتمي   انسان موجودي شادي‌خواه و لذت طلب است، خنده يكي از نشانه‌هاي شادي بوده و مختص انسان است. شادي ارزان‌ترين روش براي پيشگيري از بيماري‌هاي قلبي و رواني است و آنتي‌بيوتيك طبيعي محسوب مي‌شود. بسياري از اوقات انسان‌ها در محيط زندگي با فشار عصبي، افسردگي و... همراه است كه ممكنست به وضعيت بدتر مثل اعتياد منجر…
situs slot gacor