جستجوی برچسب

دكتر داريوش توحيدي

اندکس MCHC

اندکس MCHC دكتر داريوش توحيدي دكتراي علوم آزمايشگاهي مسئول فني آزمايشگاه پارسيان اهواز  اندکس MCHC با محدوده 36-32 g/dl یا 360-320 g/l در آزمایش CBC اندکس مهمی است که کمتر مورد توجه همکاران بخش هماتولوژی قرار می‌گیرد، در حالی‌که مقدار خارج از محدوده نرمال این اندکس علاوه بر این‌که هشداری است بر گزارش اشتباه سل‌کانترها برای پارامترهای…