جستجوی برچسب

دكتر حمیدرضا بنی اسدی

غربالگري جامع چربي‌ها در كودكان

غربالگري جامع چربي‌ها در كودكان دكتر حمیدرضا بنی اسدی در بزرگسالان بررسي و مديريت ريسك فاكتورهايي همچون پرفشاري خون و افزايش كلسترول تأثير اثبات شده‌اي در پيشگيري بيماري‌هاي قلبي- عروقي دارد. مطالعات فراوان طي دو دهه اخير نشان داده‌اند كه مسير بيماري‌هاي قلبي ـ عروقي در تمامي ادوار زندگي شكل مي‌گيرد و لذا كاهش ريسك فاكتورها در سنين…
rtp gacor