جستجوی برچسب

دستگاه ادراری

مخمرهای جدا شده از دستگاه ادراری در بیماران سونداژ شده

مخمرهای جدا شده از دستگاه ادراری در بیماران سونداژ شده ترجمه راضیه یعقوبی کارشناس ارشد آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان شهرری  هدف: عفونت‌های قارچی بیمارستانی به علت ایجاد بیماری و مرگ‌و‌میر مهم هستند. علت بسیاری از عفونت‌های قارچی بیمارستانی مجاری ادراری، سوندهای ادرار شناخته شده است. این پژوهش برای تعیین وقوع کاندیدوری بیمارستانی که…
situs slot gacor