جستجوی برچسب

در آزمایش ادرار چیست urobilinogen

اوروبیلینوژن در ادرار

اوروبیلینوژن در ادرار دکتر طاهره اسلام منش، استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  صفرا که عمدتاً از بیلی‌روبین کونژوگه تشکیل می‌شود از طریق عبور از سیستم مجاری صفراوی وارد دئودنوم می‌شود. بیلی‌روبین کونژوگه به وسیله روده باریک بازجذب نمی‌شود بلکه با ورود به کولون،‌ با عمل فلور میکروبی روده به اوروبیلینوژن تبدیل می‌گردد. قسمت…
slot gacor