جستجوی برچسب

درک احساسات

چگونه احساسات را درک می‌کنیم؟

چگونه احساسات را درک می‌کنیم؟ دکتر شاهین اسعدی، دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی توانایی ما برای احساس گرما، سرما و لمس برای بقا ضروری است و بر تعامل ما با جهان پیرامون تأکید می‌کند. در زندگی روزمره ما این احساسات را بدیهی می‌دانیم، اما چگونه تکانه‌های عصبی آغاز می‌شوند تا دما و فشار درک شوند؟ این سؤال توسط برندگان امسال جایزه نوبل…