جستجوی برچسب

درمان گیاهی سندرم مارشال

سندرم مارشال Marshall Syndrome

سندرم مارشال Marshall Syndrome  شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، مهسا جمالی (کارشناس ارشد ژنتیک)، رعنا باقری (کارشناس ارشد ژنتیک)، حمیده محمدزاده (کارشناس ارشد ژنتیک)، محیا فتاحی (کارشناس ارشد ژنتیک) نگارنده مسئول: شاهین اسعدی (Molecular Geneticist)   کلیات یک اختلال ژنتیکی بافت همبند است که می‌تواند منجر به از دست رفتن…
slot deposit qris