جستجوی برچسب

درمان عفونت ادراری کاندیدا

عفونت‌ های قارچی مجاری ادراری

مروری برعفونت‌ های قارچی مجاری ادراری ترجمه و تنظیم: دکتر محمد قهری آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت تصاویر کم‌نظیری از کلنی‌های کاندیدا آلبیکنس در طول دهه‌ی گذشته افزایش قابل‌توجهی در بروز پاتوژن‌های قارچی فرصت‌طلب درگیرکننده مجاری ادراری دیده شده است. گونه‌های کاندیدا پاتوژن‌ترین و شایع‌ترین قارچ‌های مجاری ادراری و تناسلی می‌باشند.…
rtp gacor