جستجوی برچسب

درمان بيولوژيك

باكتريهاي شكارچي انقلابي در درمان بيولوژيك

باكتريهاي شكارچي انقلابي در در مان بيولوژيك سعيد شعاع: دانشجوي كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي  دلوويبريو چكيده: دلوويبريو باكتريووروس باكتري شكارچي از كلاس دلتا پروتئوباكتريا مي‌باشد كه شكار خود را از ميان باكتري‌هاي گرم منفي انتخاب مي‌كند. اين باكتري داراي 2 سيكل زندگي مرحله حمله و مرحله رشد مي‌باشد كه در نهايت باعث مرگ سلول شكار…
slot deposit qris