جستجوی برچسب

درماتوفیتوزیس

لوپوس اریتماتوی دیسکوئید در مقابل برخی از انواع درماتوفیتوزیس

لوپوس اریتماتوی دیسکوئید در مقابل برخی از انواع درماتوفیتوزیس دکتر محمد قهری آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت لوپوس اریتماتوی جلدی دارای طیف وسیعی از تظاهرات است که دامنه‌ی آنها از ضایعات منفرد و مزمن پوست در لوپوس اریتماتوی مزمن، تا ضایعات وسیع پلی‌مورف (چند شکل) در لوپوس اریتماتوی جلدی تحت حاد، تا درگیری اعضاء متعدد در لوپوس…

درماتوفیتوزیس

درماتوفیتوزیس راضیه یعقوبی - کارشناس آزمایشگاه بدر- شبکه بهداشت و درمان شهرری درماتوفیتوزیس به معنی درگیری پوست، مو و ناخن توسط گروهی از قارچ‌های کراتین دوست به نام درماتوفیت‌ها می‌باشد. این قارچ‌ها به خاطر داشتن آنزیم کراتیناز، از کراتین به عنوان منبع نیتروژن تغذیه و با تهاجم به لایه شاخی پوست در این محل کلنیزه می‌گردند. بیماری در…
slot deposit qris