جستجوی برچسب

خون اتولوگ

خون اتولوگ

  درباره اهدای خون بیشتر بدانیم (قسمت چهارم) اهدای خون اتولوگ  علي اصغر صفري فرد، كارشناس ارشد خون شناسي و بانك خون safarifardas@Gmail.com اهداي خون اتولوگ يا اهداي خون خودي، عبارت از روشي است كه در آن فرد براي خودش خون اهدا مي‌نمايد. خون دريافت شده در شرايط استاندارد نگهداري مي‌شود تا در صورت نياز، در ضمن عمل جراحي يا خاتمه…

درباره اهدای خون بیشتر بدانیم (قسمت دوم)

درباره اهدای خون بیشتر بدانیم (قسمت دوم) علي اصغر صفري فرد، كارشناس ارشد خون شناسي و بانك خون safarifardas@Gmail.com   فرآورده‌هاي خوني خون مي‌تواند به صورت كامل و يا پس از جداسازي اجزاء مختلف بصورت فرآورده‌هاي آن مصرف شود. انسان به ندرت به تمامي اجزاي خون كامل احتياج دارد؛ بنابراين استفاده از فرآورده‌ها بدليل اثرات درماني…
slot gacor 2023