جستجوی برچسب

خطای کل مجاز

خطای کل مجاز تعدیل شده

«خطای کل مجاز تعدیل شده» چیه؟! نقدی به مفهوم «تعدیل خطای کل مجاز» به دنبال سنجش تکراری نمونه‌ها، ارائه شده توی کتاب «مدیریت کیفیت در بیوشیمی» نوشته آقای دکتر رضا محمدی حسن بیات؛ درس‌خونده علوم آزمایشگاهی توضیح: این نوشته با انشای گفتاری نوشته شده. قصد خاصی از اینطور نوشتن ندارم جز این که با نوشتن به این شکل هم مطلب رو راحت‌تر بیان…
rtp live gacor