جستجوی برچسب

خطاهای سیستماتیک

مدیریت خطاهای سیستماتیک ذهن

مدیریت خطاهای سیستماتیک ذهن نویسنده: محسن شایان (کارشناس علوم آزمایشگاهی، بیمارستان فارابی) Email: mn.shahtoot@gmail.com مقدمه استانداردسازی و تضمین و ارتقاء کیفیت در حوزه‌های مختلف علمی یکی از رویکردهایی است که همگام با پیشرفت سریع علوم و فنون در سده اخیر در همه دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته و در این جهت، داشتن اطلاعات لازم و در…
slot deposit qris