جستجوی برچسب

حکایت آزمایشگاهیان

Lab Story -2

    Mohammad Taleb: PhD Candidate In Nano Biomedicin From Iran لب استوری حکایتی است ار آزمایشگاهیان در تمام سطوح علمی و همه جهان لطفاً خودتان را معرفی کنید و در مورد سابقه تحصیلی و رشته فعلی خودتان توضیح دهید. بنده محمد طالب هستم. در سال ۹۰ دوره کارشناسی رشته زیست‌شناسی را در دانشگاه شهید بهشتی آغاز کردم و در سال ۹۴ (۲۰۱۵) برای…
rtp gacor