جستجوی برچسب

حمیده محمدزاده

سندرم اسلای

سندرم اسلای Sly syndrome  شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، مهسا جمالی (کارشناس ارشد ژنتیک)، حمیده محمدزاده (کارشناس ارشد ژنتیک) نگارنده مسئول: شاهین اسعدی (Molecular Geneticist)   کلیاتی از سندرم اسلای سندرم اسلای یک اختلال ژنتیکی است که به‌عنوان موکوپلی‌ساکاریدوز نوع 7 (MPS VII) نیز شناخته می‌شود. موکوپلی‌ساکاریدوز نوع 7،…
rtp live gacor