جستجوی برچسب

حسین کرمی

بررسی انواع هاپلوتیپ‌های همراه هموگلوبین دی- پنجاب در مجموعه ژنی…

بررسی انواع هاپلوتیپ‌های همراه هموگلوبین دی- پنجاب در مجموعه ژنی بتاگلوبین در ساری محمدرضا مهدوی1، حسین جلالی1، مهرنوش کوثریان1، حسین کرمی1، پیام روشن2، فاطمه مداحیان2 نویسنده مسئول: پیام روشن مرکز تحقیقات تالاسمی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران گروه پژوهشی سینامهر آدرس: ساری – بلوار کشاورز – گروه پژوهشی سینامهر ایمیل:…
situs slot gacor