جستجوی برچسب

حسین عبادی فرد

PTT و APTT

آشنایی با آزمایشهای انعقادی PTT & APTT حسین عبادی فرد- مجتبی خشوعی پاریزی- علی خوش نژاد دانشگاه علوم پزشکی قم  مقدمه آزمایشهای انعقادی PTT & APTT .  انعقاد خون به معنای منعقد و بسته شدن خون بعد از خونریزی بوده و در زبان انگلیسی به آن هموستاز Hemostats گویند. واکنش‌های انعقاد خون در زمان خونریزی در رگ‌های جراحت…

عوامل مداخله‌گر، تداخلات دارویی و مقادير بحراني در تست‌هاي بیوشيمي (2)

عوامل مداخله‌گر، تداخلات دارویی و مقادير بحراني در تست‌هاي بیوشيمي (2) علی خوش‌نژاد (کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی) مجتبی خشوعی پاریزی (کارشناس آزمایشگاه ) حسین عبادی فرد (کارشناس آزمایشگاه) دانشگاه علوم پزشکی قم    AST / SGOT (Aspartate Aminotransferase)  عوامل مداخله‌گر: هموليز ناتواني در حفظ حالت ناشتايي ورزش شديد…

عوامل مداخله‌گر، تداخلات دارویی و مقادير بحراني در تست‌هاي بیوشيمي ( 1)

عوامل مداخله‌گر، تداخلات دارویی و مقادير بحراني در تست‌هاي بیوشيمي) 1( حسین عبادی فرد – علی خوش‌نژاد – مجتبی خشوعی پاریزی دانشگاه علوم پزشکی قم – آزمایشگاه مرجع دانشگاهی Reference  lab@muq.ac.ir  Fasting Blood Suger (FBS) عوامل مداخله‌گر: عدم رعايت ناشتايي هماتوكريت بالاي 55% و ورزش شديد سبب كاهش قند خون مي‌شوند. مصرف…

ارزیابی آزمایشگاهی آترواسکلروز

ارزیابی آزمایشگاهی آترواسکلروز  تهیه و گردآوری: مجتبی خشوعی پاریزی – حسین عبادی فرد – علی خوش نژاد دانشگاه علوم پزشکی قم آزمایشگاه مرجع دانشگاهی در اکثر موارد، ایسکمی قلبی نتیجه بیماری عروق کرونر قلب (CHD)  و معمولاً به دلیل انسداد یک یا چند شریان کرونری می‌باشد. آترواسکلروز به معنی افزایش ضخامت و سختی دیواره عروق شریانی است که در…

خونگیری

جمع آوری نمونه خون وریدی و مویرگی گرد آوری و تنظیم  :  حسین عبادی فرد -  مجتبی خشوعی  -  علی خوش نژاد آزمایشگاه رفرانس قم مراحل نمونه‌گيري 1- انطباق مشخصات برگه درخواست آزمايش با مشخصات بيمار 2- اطمينان از رعايت رژيم غذايي پيش از نمونه‌گيري 3-انتخاب وسايل مورد نياز با توجه به نوع آزمایشات درخواستی 4-وضعيت بيمار…
situs slot online gacor