جستجوی برچسب

حسین راستیان

مفاهیم و روش‌های ارزیابی کیفیت در خدمات بهداشتی و درمانی

مفاهیم و روش‌های ارزیابی کیفیت در خدمات بهداشتی و درمانی حسین راستیان     کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) hrastian@yahoo.com امروزه کیفیت به عنوان یک عامل مهم و مؤثر در موفقیت و يا عدم موفقیت سازمان‌ها بشمار می‌رود، بنابراین همه سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های خدماتی بایستی به دنبال افزایش کیفیت خدمات خود باشند؛ چرا که کیفیت…
situs slot gacor