جستجوی برچسب

حامد فلاحي

عوارض نوبت کاری در بیمارستان و آزمایشگاه

   بررسی و کنترل عوارض ناشی از نوبت‌کاری در پرسنل نوبت‌کار بیمارستانی و آزمایشگاهی حامد فلاحي كارشناس بهداشت حرفه‌اي دانشگاه علوم پزشكي ايلام چکیده: در يك قرن گذشته، پيشرفت دانش و تكنولوژي موجب رشد گسترده اقتصادي در غالب كشورها شده است. امروزه، ثروت مادي به ‌طور اساسي بيش از هر چيز ديگر، ثمره كاربرد آگاهي‌ها در زمينه علم و فن است.…
situs slot online gacor