جستجوی برچسب

جواد سلطانی

مقایسه بین سه مدل غربالگری contingent ،sequential و Full Integrated

مقایسه بین سه مدل غربالگری contingent،  sequential و Full Integrated محمد کوهستانی جواد سلطانی هدف ما در این مقاله مقایسه سه مدل غربالگری سندرم داون می‌باشد که به‌صورت Integrated full برای تمامی خانم‌ها (سه‌ماهه اول و دوم به‌صورت توأم با یک Cutoff)، sequential  (سه‌ماهه اول به‌صورت جداگانه جهت شناسایی موارد مثبت و اتمام سریع‌تر پروسه…
slot deposit qris