جستجوی برچسب

جاوید تقی نژاد1

بررسی تأثیر امگا-3 بر بیماری‌های سرطانی و روانی

بررسی تأثیر امگا-3 بر بیماری‌های سرطانی و روانی جاوید تقی نژاد1، رامین انوشه2 1) دانشجوی میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان (نويسنده مسئول) 2) دانشجوی انفورماتیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس چکیده اسيدهاي چرب امگا-3 در صنايع داروسازي و غذايي حائز اهميت هستند. اسيدهاي چرب ضروري EPA و DHA براي رشد و سلامتي مهم بوده و…
rtp live gacor