جستجوی برچسب

تیروئیدیت

سیتولوژی تیروئید

مروری بر یافته‌های سیتولوژیکی ندول‌های کیستیک تیروئید، بیماری گریوز، تیروئیدیت دکوئرون و تیروئیدیت چرکی حاد  دکتر طاهره اسلام منش، استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ندول‌های کیستیک تیروئید کیست‌های تیروئید اکثراً ناشی از تغییرات برگشت کننده و قهقرایی در گوآتر ندولار است. این کیست‌ها می‌توانند کوچک و حاوی چند…
situs slot online gacor