جستجوی برچسب

تومورمارکرها

مروری بر تومورمارکرها

مروری بر تومورمارکرها دکتر سیدمهدی زرگریان نقش تومورمارکرها طی دهه اخیر در انکولوژی بالینی شدیداً افزایش یافته است. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش دانش ما در خصوص بدن انسان و روند بیماری‌ها این نقش پررنگ‌تر شده است. تومورمارکرها نقش گسترده‌ای در غربالگری، انتخاب روش درمان و ارزیابی پیش‌آگهی و نیز پایش درمان سرطان ایفا می‌کنند. از میان…
rtp live gacor