جستجوی برچسب

توضیح روش برادفورد PDF

روش برادفورد در اندازه‌گیری پروتئین‌ها

روش برادفورد در اندازه‌گیری پروتئین‌ها مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در سال 1976 ماريون برادفورد (Marion Bradford) روشي را براي اندازه‌گيري پروتئين‌ها معرفي کرد كه بر اساس تغییر ماكزيمم جذب نوري كوماسي بريليانت…
slot deposit qris