جستجوی برچسب

توانمندسازی

چرا آزمایشگاه‌های بیشتری توانمند نشده‌اند؟

  ?Why aren't more laboratories Empowered March 2015 Sten Westgard, MS چرا آزمایشگاه‌های بیشتری توانمند نشده‌اند؟ مارس 2015 استن وستگارد، MS توضیح مترجم: در شماره‌ی 134 اخبار آزمایشگاهی (اسفند 93/ فروردین 94) ترجمه‌ی مقاله‌ای با عنوان "رویکرد پایین به بالا به تضمین کیفیت" تقدیم گردید که در آن نویسندگان به شرح برنامه‌ی نوینی برای…