جستجوی برچسب

تهمینه ابراهیم زاده شیراز

مسیر بیوسنتز و ژنتیک آفلاتوکسین B1

مسیر بیوسنتز و ژنتیک آفلاتوکسین B1  عاطفه شجاعیان 1، مژگان سبزعلی زاده 1، تهمینه ابراهیم زاده شیراز 1 1 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا  به طور کلی آسپرژیلوس-پارازیتیکوس به عنوان يک ساپروفيت روی بقايای گياهی بسياری از گياهان زراعی روی خاک رشد می‌کند و در سراسر نقاط دنيا يافت می‌شود و بيشتر تمايل دارد…

لیپوزوم در سیستم تحویل دارو

لیپوزوم در سیستم تحویل دارو مژگان سبزعلی زاده 1، عاطفه شجاعیان 1، تهمینه ابراهیم زاده شیراز 1 1 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا به طور کلی هنگامی که فسفولیپیدها در آب قرارمی گیرند به طور خودبه‌خودی ساختار بسته‌ای را تشکیل می‌دهند که محیط داخلی آن آبی است و توسط دو لایه فسفولیپیدی احاطه شده است،…

بیوتروریسم

بیوتروریسم  تهمینه ابراهیم زاده شیراز 1، عاطفه شجاعیان 1، مژگان سبزعلی زاده 1 1 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا.  به سوءاستفاده از عوامل بيماری‌زا مانند انگل، باکتری، ویروس و یا فرآورده‌های آن‌ها مانند انواع سموم زیستی به منظور ترس و نابودی انسان، حيوان و گياهان، بیوتروریسم گفته می‌شود. استفاده از عامل…