جستجوی برچسب

تنوع ژنوتیپی

بررسی تنوع ژنوتیپی گونه‌های پاپیلوما ویروس در نمونه‌های ضایعات دهانی…

بررسی تنوع ژنوتیپی گونه‌های پاپیلوما ویروس در نمونه‌های ضایعات دهانی بیماران مبتلا به سرطان دهان در ایران الهام پوییده1، دکتر احسان عارفیان2، دکتر علی‌اصغر دلدار3، دکتر عباس اخوان سپهی4 1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه علوم تحقیقات 2- استادیار بخش ویروس‌شناسی 3- استادیار گروه ژنتیک دانشگاه مالک اشتر 4- استاد گروه میکروبیولوژی…
slot deposit qris