جستجوی برچسب

تقسیم سلولی

سرطان چیست؟

آزمایشگاه و بالین سرطان چیست؟                       دکتر محسن منشدی                      آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر منشدی www.manshadilab.com در حقیقت، سرطان نتیجه رشد کنترل‌نشده سلول می‌باشد. بدن ما از میلیون‌ها میلیون سلول تشکیل شده است که به‌صورت هماهنگ با هم کار می‌کنند. در سرطان، یکی از این سلول‌ها به سیگنال‌های طبیعی…
situs slot online gacor