جستجوی برچسب

تفسیر تست الایزا

الایزا

الایزا قسمت اول  روش‌های کنترل کیفی و مدیریت خطا سید آرمان مهدوی1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (livesnuff@gmail.com)   چکیده: الایزا (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های Immunoassay…
slot gacor 2023