جستجوی برچسب

تفاوت بیلی روبین مستقیم و غیر مستقیم

بیلیروبین

مروري بر آزمايش بیلیروبین (Bilirubin) محمد علی‏محمدی: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز   بیلیروبین متابولیت اصلی هم (Heme)، حلقه تتراپیرولی متصل به آهن موجود در هموگلوبین، میوگلوبین و سیتوکروم‏ها می‏باشد. روزانه تقریباً…
slot gacor