جستجوی برچسب

تعیین توالی

تشخیص مولکولی بیماری‌های ارثی و استفاده از آن در تشخیص قبل از تولد و…

تشخیص مولکولی بیماری‌های ارثی و استفاده از آن در تشخیص قبل از تولد و تشخیص پیش‌کاشتی استفاده از روش‌های نوین تعیین توالی نویسندگان: مریم‌السادات دانشپور، دکتری ژنتیک ملکولی * محمدصادق فلاح، پزشک، دکتری ژنتیک ملکولی * ساجده مسجودی، کارشناس ارشد ژنتیک * * شرکت خدمات تخصصی ژنتیک، ژن کاوش آزما خلاصه به دنبال پیشرفت‌های حاصل در…
situs slot gacor