جستجوی برچسب

تشخیص آزمایشگاهی نایسریا

نایسریا گونوره Neisseria gonorrhoeae

نایسریا گونوره Neisseria gonorrhoeae بیماری‌زایی، نمونه‌برداری، تشخیص آزمایشگاهی نویسندگان: فروهش تهرانی- هما*، جوادی- عبدالرضا **، وثوق- هومن**، صراف‌نژاد- عبدالفتاح***، مهدوی- سعید****، صباغی– سعید****، یونسی- سارنگ****، طاهری امین- مهدی****، غریب دوست- محسن****، کنعانی- پرویز*****، حسینی- احمد***** *میکروبیولوژیست، **پاتولوژیست،…
situs slot gacor