جستجوی برچسب

تست OB

نکته‌های کلیدی آزمایشگاهی در آنالیز ادرار، تست OB، اسپرم و غربالگری…

نکته‌های کلیدی آزمایشگاهی در آنالیز ادرار، تست OB، اسپرم و غربالگری جنینی دکتر حبیب‌الله گل‌افشان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز محمد اسماعیل خدمتی کارشناس ارشد بیوشیمی تجزیه ادرار نمونه مناسب برای تجزیه ادرار جمع‌آوری آن در صبح ناشتا است زیرا PH آن اسیدی بوده که مانع حل شدن کست‌های ادراری می‌شود. مثبت شدن نیتریت مطرح‌کننده…
rtp gacor