جستجوی برچسب

تست lowry

روش لوری در اندازه‌گیری پروتئین‌ها

روش لوری در اندازه‌گیری پروتئین‌ها  مراد رستمي: کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز معصومه جرفی: کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز شايع‌ترين روش اندازه‌گيري پروتئين‌ها در كارهاي تحقيقاتي، روش لوري مي‌باشد. اين روش گروه فنل را در ريشه تيروزين مورد شناسايي قرار داده و داراي حساسيت…
slot deposit qris