جستجوی برچسب

تست های تشخیصی استافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس

مروری تازه بر خانواده استافیلوکوک‌ها (یک عامل مهم ایجادکننده عفونت بیمارستانی) دکتر رضا میرنژاد (استاد دانشگاه) مقدمه: خانواده استافیلوکوکاسه در سال 2010 از خانواده میکروکوکاسه که قبلاً دارای جنس‌های مهم پلانوکوک، استوماتوکوک، میکروکوک، استافیلوکوک و کوکوریا (یک باکتری پاتوژن) بود، جدا گردید. این خانواده دارای جنس‌های…
slot deposit qris