جستجوی برچسب

تست میکروآلبومین

ميكروآلبومين

ميكروآلبومين دكتر حميد زارع آنچه در وهله اول از تركيب ميكروآلبومين به ذهن متبادر مي‌شود يكنوع مولكول كوچك آلبومين است، اما واقعيت اين است كه اين عبارت به مفهوم مقادير كم آلبومين به كار مي‌رود. ميكروآلبومين فقط در ادرار سنجيده مي‌شود. به طور سنتي پروتئين موجود در ادرار كه شامل آلبومين‏ْ‏، گلوبولين و پروتئين تام هورسفال مي‌شود،…
situs slot gacor