جستجوی برچسب

تست تاییدی اوروبیلی نوژن در ادرار

اوروبیلینوژن در ادرار

اوروبیلینوژن در ادرار دکتر طاهره اسلام منش، استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  صفرا که عمدتاً از بیلی‌روبین کونژوگه تشکیل می‌شود از طریق عبور از سیستم مجاری صفراوی وارد دئودنوم می‌شود. بیلی‌روبین کونژوگه به وسیله روده باریک بازجذب نمی‌شود بلکه با ورود به کولون،‌ با عمل فلور میکروبی روده به اوروبیلینوژن تبدیل می‌گردد. قسمت…
situs slot gacor