جستجوی برچسب

تزریق خون برای کم خونی

تزریق خون به بیماران سرطانی

اندیکاسیون تزریق خون و فرآورده‌های خونی در بیماران مبتلا به سرطان  فاطمه محمدعلی1، دکتر سیدمرتضی طباطبایی2 1- دانشجوی دکترای تخصصی خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون- دانشگاه تربیت مدرس 2-پزشک متخصص اطفال- مدیرکل پایگاه انتقال خون استان تهران  خلاصه تزریق خون بخش مهمی از درمان سرطان را تشکیل می‌دهد. تزریق گلبول‌های قرمز در بیماران…
situs slot online gacor