جستجوی برچسب

تریکوسپورون

عفونت‌های ناشی از مخمرها(2)

عفونت‌های ناشی از مخمرها (غیر از کاندیدا و کریپتوکوکوس) بخش دوم: تریکوسپورون دکتر محمد قهری – آزمایشگاه رسالت مقدمه اگرچه اغلب عفونت‌هایی که به‌وسیله مخمرها ایجاد می‌شوند مربوط به کاندیدا و کریپتوکوکوس هستند، اما جنس‌های مخمری دیگری نیز وجود دارند که از این نظر حائز اهمیت می‌باشند. این جنس‌ها شامل مالاسزیا، تریکوسپورون، رودوترولا،…