جستجوی برچسب

تریچر کالینز

سندرم تریچر کالینز

سندرم تریچر کالینز شاهین اسعدی (دانشجوی ژنتیک مولکولی)، زینب غلامی (دانشجوی هماتولوژی)، دکتر علی‌اکبر موثق‌پور اکبری (هماتولوژیست) سندرم تریچر کالینز یا دیسوستوز ماندیبولوفاشیال یک بیماری نادر اتوزوم غالب است که با بدشکلی‌های جمجمه‌ای- صورتی نظیر وجود نداشتن استخوان‌های گونه همراه است. سندرم تریچر کالینز ۱ در هر ۵۰۰۰۰ تولد یافت…