جستجوی برچسب

تریشینوزش

تریشینوزیس

ابتلا به تریشینوزیس به دنبال مصرف گوشت گراز آلوده به تریشین مرجان مجابی  کارشناس ارشد میکروبیولوژی Mojabi.Marjan@yahoo.com مقدمه تریشینوزیس Trichinellosis عفونتی انگلی با انتشار جهانی است که از طریق مصرف گوشت خوک به صورت خام یا نیم‌پز و یا سایر گوشت‌های حاوی لاروهای کیسته شده نماتود انگلی تریشین Tricheinella ایجاد می‌شود. علاوه بر…
rtp live gacor