جستجوی برچسب

ترور و تروریسم

بیوتروریسم و نقش آزمایشگاه میکروب‌شناسی در تشخیص حوادث بیولوژیک

بیوتروریسم و نقش آزمایشگاه میکروب‌شناسی در تشخیص حوادث بیولوژیک عارف عاطفی1*، امیرحسین احمدیه یزدی2 1-کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران 2-کارشناس بیوتکنولوژی، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران   ترور و تروریسم: در اصطلاحات روابط بین‌الملل…