نابرابری در مواجهه با  سرطان

نابرابری در مواجهه با  سرطان

 

دکتر شاهرخ مستور تهرانی

یکی از اهداف عالی انجمن سرطان آمریکا حذف نابرابری در برابر سرطان در بخش‌های مختلف جمعیت آمریکا می‌باشد؛ بخش‌هایی که از نظر درآمد، تحصیلات، بیمه، نژاد محل جغرافیایی و جنسیت متفاوت هستند. علل نابرابری سلامت در هرکدام از این گروه‌ها پیچیدگی خاص خود را دارد و به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و فاکتورهای سیستم بهداشتی بستگی دارد، اما این نابرابری عمدتاً ناشی از بی‌عدالتی و نابرابری در کار، ثروت، تحصیلات، مسکن و همه استانداردهای زندگی و نیز وجود موانع جهت دسترسی به خدمات باکیفیت، پیشگیری، تشخیص به هنگام و درمان می‌باشد.

 

وضعیت اقتصادی – اجتماعی

صرفنظر از عوامل دموگرافیک نظیر نژاد و ملیت، کسانی که از نظر اقتصادی– اجتماعی در سطح پایین‌تری هستند بیشتر در معرض مرگ ناشی از سرطان می‌باشند؛ به‌عنوان مثال نرخ مرگ ناشی از سرطان در میان مردان سیاه‌پوست و سفیدپوست غیر اسپانیایی‌تبار زیر دیپلم تقریباً سه برابر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای مجموع سرطان‌ها می‌باشد. یکی از دلایل افزایش سرطان در گروه کمتر تحصیل‌کرده این است که این افراد بیشتر به رفتارهایی متمایل هستند که باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان می‌شود، به‌عنوان مثال مصرف دخانیات و چاقی در این گروه شایع‌تر است و شرکت‌های دخانی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای غذای فوری بیشتر این افراد را هدف تبلیغاتی خود قرار می‌دهند. علاوه بر این عوامل محیطی یا اجتماعی فرصت دسترسی به فعالیت فیزیکی و میوه و سبزیجات تازه را اغلب برای این افراد محدودتر می‌کنند. شیوع بیشتر عفونت‌های مولد سرطان، خطرهای محیط کاری و سایر مواجهه‌های محیطی نیز به افزایش نرخ شیوع سرطان کمک می‌کنند.

دلیل دیگر وجود نرخ بالاتر مرگ ناشی از سرطان در گروه‌هایی که از نظر اقتصادی– اجتماعی در سطح پایین‌تر هستند این است که تشخیص بیماری اغلب دیرتر انجام می‌شود و نیز امکان دریافت درمان استاندارد برای آنها کمتر است. کمبود خدمات بیمه‌ای، مالی، ساختاری و پرسنلی و نیز سواد بهداشتی از موانع بر سر راه مراقبت‌های پیشگیرانه، تشخیص به هنگام و درمان بهینه می‌باشند.

 

اقلیت‌های نژادی و قومی

نابرابری اقلیت‌های نژادی و قومی در برابر شیوع سرطان عمدتاً نشانگر موانع موجود در راه رساندن خدمات بهداشتی و درمانی برای این عده می‌باشد. به گزارش دفتر سرشماری آمریکا در سال ۲۰۱۵، حدود ۲۴% از سیاهپوستان و ۲۱% از اسپانیایی‌تبارها زیر خط فقر بسر می‌بردند، درصورتی‌که در مورد سیاهپوستان غیراسپانیایی‌تبار این عدد ۹% بود. علاوه بر این ۱۱% سیاهپوستان و ۱۶% اسپانیایی‌تبارها فاقد دفترچه بیمه بودند که در مورد سفیدپوستان این رقم ۷% بود.

تبعیض قائل شدن عامل دیگری برای نابرابری در ابتلا به سرطان است؛ اقلیت‌های قومی و نژادی حتی در شرایط برابر از نظر داشتن بیمه، سن، شدت بیماری و وضعیت سلامتی در مقایسه با سفیدپوستان غیراسپانیایی‌تبار خدمات بهداشتی پایین‌تری را دریافت می‌کنند. نابرابری‌های اجتماعی، از جمله موانع موجود بین تأمین‌کنندگان بهداشت و بیماران در تعامل بین بیماران و پزشکان اختلال ایجاد کرده و سطح مراقبت بهداشتی را تنزل می‌دهد.

علاوه بر تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی، وقوع سرطان تابعی از عوامل فرهنگی و ارثی نیز می‌باشد، به‌عنوان مثال نژادهای اسپانیایی‌تبار و آسیایی به جهت عادت‌های خود کمتر از سفیدپوستان غیراسپانیایی‌تبار سیگار می‌کشند و لذا کمتر هم دچار سرطان ریه می‌گردند (جدول ۹).

از طرف دیگر چون مهاجرین جدید در بین این افراد زیاد هستند، لذا سرطان‌های ناشی از عفونت (مثلاً عفونت معده) در آنها شیوع بیشتری دارند. عوامل ژنتیکی هم برخی از تفاوت‌ها در میزان وقوع سرطان را توجیه می‌کنند؛ به‌عنوان مثال موتاسیون در ژن‌های BRCA1 و BRCA2 که زمینه را برای سرطان سینه فراهم می‌سازد در بین یهودیان اشکنازی بیشتر است. البته باید توجه داشت که نقش تفاوت‌های ژنتیک که مرتبط با نژاد و قومیت است در ایجاد بخش اندکی از وقوع سرطان نقش دارد.

در ادامه مرور مختصری بر وقوع سرطان در چهار گروه نژادی و قومی در آمریکا خواهیم داشت. یادآور می‌شویم گرچه اطلاعات مربوط به سرطان در آمریکا به‌طور کلی در قالب این چهار گروه بیان می‌شود، اما این گروه‌ها خود بسیار ناهمگن بوده و تفاوت‌های قابل‌توجهی در نرخ سرطان در هر گروه مشاهده می‌شود. از طرف دیگر اطلاعات سرطان برای بسیاری از گروه‌های نژادی و قومی به‌ویژه سرخپوستان و ساکنان آلاسکا به جهت طبقه‌بندی اشتباه اطلاعات پزشکی و مرگ‌ومیر ناقص می‌باشد.

سیاهپوستان غیراسپانیایی‌تبار: مردان سیاهپوست غیراسپانیایی‌تبار بالاترین نرخ وقوع سرطان (۵۷۷/۳ در صدهزار) و مرگ ناشی از آن (۲۵۳/۴ در صدهزار) را دارند که به ترتیب ۱۱% و ۲۴% بالاتر از ارقام مربوط در سفیدپوستان غیراسپانیایی‌تبار می‌باشد (جدول ۹ و جدول ۱۰).

جدول ۱۰

نرخ مرگ ناشی از سرطان در مردان سیاهپوست دو برابر رقم مشابه در آسیاتبارها می‌باشد؛ به‌ویژه مرگ ناشی از سرطان پروستات د ر مردان سیاه‌پوست بیش از دو برابر سایر اقلیت‌های قومی است. علیرغم اینکه وقوع سرطان در زنان سیاه‌پوست ۶% کمتر از زنان سفیدپوست غیر اسپانیایی‌تبار می‌باشد، اما نرخ مرگ ناشی از سرطان ۱۴% بیشتر است.

اسپانیایی‌تبارها/ نژاد آمریکای لاتین: الگوی سرطان در بین اسپانیایی‌تبارهای آمریکا انعکاسی از کشور مبدأ مهاجرت دارد اما در طی نسل‌ها و تطابق با محیط به الگوی آمریکایی‌های غیراسپانیایی‌تبار نزدیک‌تر شده است.

نرخ سرطان‌های متداول (پستان، کولورکتوم، ریه و پروستات) در بین اسپانیایی‌تبارها پایین‌تر است اما سرطان‌های مرتبط با عفونت وقوع بیشتری در بین آنها دارند، به‌عنوان مثال وقوع سرطان دهانه رحم در بین زنان اسپانیایی تار ۴۰% بیش از سفیدپوستان غیراسپانیایی‌تبار است و وقوع سرطان کبد و معده دو برابر می‌باشد (جدول ۹).

نژاد آسیایی و جزایر اقیانوس آرام: آسیاتبارها و مهاجرین جزایر اقیانوس آرام به لحاظ منشأ جغرافیایی، زبان، جذب شدن در محیط و موقعیت اقتصادی واجتماعی بسیار متنوع هستند. تفاوت‌های زیادی در نرخ سرطان در این گروه دیده می‌شود، مثلاً نرخ وقوع سرطان در مردان هندی/ پاکستانی ۲۱۷ در صدهزار است درحالی‌که این رقم در مهاجرین جزایر ساموآ ۵۲۷ در صدهزار می‌باشد. متأسفانه بیشتر داده‌ها درخصوص سرطان به‌طور تجمیعی در این گروه در دسترس می‌باشد که این موضوع سبب پنهان ماندن این تفاوت‌های چشمگیر می‌گردد. نرخ سرطان درمجموع در این گروه در پایین‌ترین حد است اما به لحاظ برخی سرطان‌ها همچون کبد و معده دو برابر سفیدپوستان غیراسپانیایی‌تبار می‌باشد (جدول ۹). همچنین به لحاظ مصرف کمتر دخانیات نرخ سرطان ریه هم در آنها کمتر است.

سرخپوستان آمریکا و بومیان آلاسکا (AIAN): نرخ سرطان کلیه و مرگ ناشی از آن در این گروه از همه بیشتر است (جدول ۹ و ۱۰)، ولی به لحاظ تفاوت‌های رفتاری در داخل همین گروه، نرخ سرطان در آن ناهمگن است. به‌عنوان مثال مردانی از این گروه که در دشت‌های شمالی و جنوبی زندگی می‌کنند نسبت به آنهایی که در غرب سواحل اقیانوس آرام زندگی می‌کنند دو برابر بیشتر به سرطان کلیه مبتلا می‌گردند که احتمالاً ناشی از مصرف سیگار، چاقی و فشارخون می‌باشد.

 

تفاوت‌های جغرافیایی

نرخ وقوع و مورتالیتی سرطان در مناطق مختلف آمریکا متفاوت است (جدول ۴، جدول ۵). این تفاوت‌ها ناشی از تفاوت در رفتار (مانند مصرف سیگار)، عوامل اجتماعی- اقتصادی، عوامل محیطی و شیوع غربالگری سرطان است. میزان تفاوت در وقوع سرطان ریه در بین ایالت‌های مختلف از همه بیشتر است و نرخ مرگ ناشی از سرطان کلیه در کنتاکی بیش از سه برابر آن در یوتا است (شکل ۵).

این تفاوت‌ها حاکی از تفاوت در سوابق تاریخی مصرف دخانیات در ایالت‌های مختلف است که تا به امروز ادامه یافته است، به‌عنوان مثال شیوع مصرف دخانیات در بزرگسالان در سال ۲۰۱۵ در ایالت یوتا ۹% و در کنتاکی و ویرجینیای غربی ۲۶% بوده است. سیاست‌های ایالتی در زمینه کنترل دخانیات در این خصوص حائز اهمیت می‌باشد. درخصوص سرطان‌هایی همچون لنفوم غیرهوچکینی که کمتر تحت تأثیر عادات رفتاری و یا تشخیص زودهنگام می‌باشند، تفاوت وقوع در ایالت‌های مختلف اندک است (جدول ۴).

بار جهانی سرطان

هدف غایی انجمن سرطان آمریکا نابودی سرطان به‌عنوان یک مشکل بهداشتی و سلامتی می‌باشد. از آنجا که سرطان مرز نمی‌شناسد، لذا این تکلیف در خصوص تمام جهان گسترش می‌یابد.

سرطان یک چالش بهداشتی در سطح جهان است که همه مناطق و همه گروه‌های اقتصادی اجتماعی را درگیر می‌سازد. امروزه در سطح جهان از هر ۷ مرگ یکی به سرطان مربوط می‌شود که به‌تنهایی از مجموع مرگ‌های ناشی از ایدز، سل و مالاریا بیشتر است.

در سال ۲۰۱۲، به حسب تخمین ۱۴/۱ میلیون نفر در سراسر جهان به سرطان مبتلا شدند و حدود ۸/۲ میلیون نفر بر اثر سرطان جان باختند. بیش از ۶۰% مرگ ناشی از سرطان در کشورهایی اتفاق می‌افتد که به لحاظ درآمد در سطح پایین یا متوسط هستند و منابع پزشکی و بهداشتی آنها تکافوی حجم بیماری را نمی‌کند.

علاوه بر این بار جهانی سرطان به‌سرعت در حال افزایش است. برآورد می‌شود که در سال ۲۰۳۰ حدود ۲۱/۶ میلیون مورد جدید سرطان شناسایی شده و ۱۳ میلیون نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست بدهند. دلیل این اتفاق افزایش جمعیت مسن در جهان است. با افزایش رفتارهای غیرسالم (همچون استعمال دخانیات، رژیم غذایی ناسالم و کاهش تحرک) و تغییر در الگوهای تولیدمثل (فرزند کمتر، دیر بچه‌دار شدن) در کشورهای در حال توسعه ممکن است بار سرطان در این کشورها باز هم بیشتر شود. با افزایش مصرف دخانیات در سطح جهان، این پارامتر به بزرگ‌ترین عامل افزایش سرطان بدل شده است.

 

مصرف جهانی دخانیات

بیماری‌های مرتبط با مصرف دخانیات قابل پیشگیری‌ترین علت مرگ در سراسر جهان هستند و تقریباً نیمی از مرگ‌های مصرف‌کنندگان طولانی دخانیات ناشی از این مصرف می‌باشد.

مصرف دخانیات سالیانه باعث ۶ میلیون مرگ در سطح جهان می‌شود که ۸۰% این موارد در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد. انتظار می‌رود این تعداد مرگ در سال ۲۰۳۰ به ۸ میلیون نفر افزایش یابد.

انتظار می‌رود مرگ ناشی از دخانیات در کشورهای ثروتمند بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۳۰ از ۱/۶میلیون به ۱/۵ میلیون کاهش یابد، اما در کشورهای در حال توسعه از ۳/۴ میلیون به ۶/۸ میلیون برسد.

صاحبان صنایع دخانیات در سراسر جهان علیه اقدامات قانونی کنترل دخانیات عمل می‌کنند؛ ازجمله بدون داشتن شواهد کافی مدعی هستند که محدود کردن دخانیات موجب افزایش قاچاق و تهدید معیشت کشاورزان توتون‌کار می‌شود.

نخستین معاهده جهانی سلامت عمومی تحت توجهات سازمان بهداشت جهانی بنام چهارچوب قرارداد کنترل تنباکو (FCTC) به اتفاق آرا در نشست سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۳ تصویب گردید و سپس برای تمامی ایالت‌های تصویب‌کننده در سال ۲۰۰۵ الزامی گردید. هدف این توافق‌نامه مبارزه با اثرات ویرانگر بهداشتی، محیطی و اقتصادی دخانیات در مقیاس جهانی است که مشارکت همگان برای پذیرش اقدامات جامع کنترل دخانیات را در سطح جهانی می‌طلبد. برای کنترل عرضه و تقاضای جهانی دخانیات مقررات خاصی ضرورت دارد، مقرراتی که ناظر بر محتوی، بسته‌بندی، برچسب‌گذاری، تبلیغات، ترویج، حمایت، مالیات، قاچاق، دسترسی جوانان، قرار گرفتن دست دوم در معرض دود و صدمات محیطی و کشاورزی دخانیات باشد. از اعضای توافق‌نامه انتظار می‌رود که قوانین ملی را در این خصوص تقویت نموده و سیاست‌های مؤثر کنترل محلی دخانیات را تصویب نمایند و در سطح جهانی در کاهش مصرف دخانیات مشارکت کنند. تعدادی از کشورهای عمده تولیدکننده تنباکو از جمله آرژانتین، اندونزی، مالاوی و ایالات متحده به این معاهده نپیوسته‌اند.

  • از نوامبر ۲۰۱۶، ۱۸۰ کشور از ۱۹۶ کشور واجد شرایط، این معاهده را پذیرفته و به آن ملحق شده‌اند که تقریباً ۸۹% جمعیت دنیا را شامل می‌شوند.
  • در سال ۲۰۱۴ حدود یک‌سوم جمعیت جهان حداقل تحت پوشش یکی از اقدامات جامع کنترل دخانیات بوده‌اند که این رقم در سال ۲۰۰۸ فقط ۱۵% بود.
  • طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی ۱۸% جمعیت دنیا در محیط‌های عاری از دود زندگی می‌کنند.
  • گرچه افزایش مالیات دخانیات یکی از مقرون به‌صرفه‌ترین استراتژی‌های کنترل آن است، اما تنها ۱۰% از جمعیت جهانی تحت سیاست جامع مالیاتی دخانیات می‌باشد.

 

نقش انجمن سرطان آمریکا

انجمن سرطان آمریکا بیش از یک قرن سابقه در کنترل سرطان دارد و با این تجربه در جایگاهی است که به توانمندسازی جوامع جهانی در زمینه مبارزه با سرطان و دخانیات کمک کند. دپارتمانی در انجمن مسئول افزایش آگاهی درخصوص رشد میزان سرطان در دنیا و تشویق برنامه‌های کنترل سرطان و دخانیات می‌باشد. این انجمن تلاش می‌کند تا با پیشگیری از بیماری، نجات زندگی، کاهش بیماران، برانگیختن اقدامات محلی و شکل دادن به برنامه سیاست جهانی به کاهش بار سرطان کمک کند. تمرکز این اقدامات بر روی کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

 

کنترل سرطان باید یک اولویت سیاسی و بهداشت عمومی باشد

بیماری‌های غیرواگیر شامل سرطان، بیماری‌های قلبی و دیابت موجد ۷۰% مرگ‌های دنیا هستند. درحالی‌که ۶۷% این مرگ‌ها در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد کمتر از ۳% سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی خصوصی و عمومی جهت کنترل بیماری‌های غیرواگیر در این مناطق انجام شده است. در سال ۲۰۱۱ رهبران جهان در یک نشست ویژه سازمان ملل گرد هم آمدند و یک قطعنامه سیاسی را پذیرفتند که برمبنای آن بر نقش سرطان و سایر بیماری‌های غیرواگیر در سلامت جهانی تأکید شده بود. در سال ۲۰۱۲ سازمان بهداشت جهانی مصوبه‌ای داشت که براساس آن فراخوانی جهت کاهش ۲۵% در مرگ‌های زودهنگام ناشی از بیماری‌های غیرواگیر تا سال ۲۰۲۵ ایجاد شود. در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، رهبران جهانی به‌طور رسمی بیماری‌های غیرواگیر را بعنوان یک چالش بزرگ برای توسعه پایدار شناختند و متعهد گردیدند که در سطح ملی نسبت به بیماری‌های غیرواگیر عکس‌العمل‌های مناسب را نشان دهند.

 

افزایش ظرفیت کنترل سرطان در سطح جهانی

بسیاری از حکومت‌های کشورهای فقیر و متوسط به‌خوبی قادر به مقابله با افزایش بار سرطان نیستند. در بسیاری از موارد نهادهای غیردولتی نیز به‌طور کامل درگیر کنترل سرطان نشده‌اند.

برنامه توسعه ظرفیت جهانی انجمن سرطان درصدد است تا در کشورهای مورد توجه در سراسر جهان موجب تقویت واکنش‌های نهادهای مردمی در کنترل دخانیات و سرطان گردد. این برنامه کمک‌های فنی متمرکز و مناسب را به جوامع هدف در بین کشورهای در حال توسعه می‌رساند.

کنترل دخانیات. یک گروه ویژه در انجمن برای پایان دادن به اپیدمی جهانی مصرف دخانیات در حال تحقیق و برنامه‌ریزی هستند. در سال ۲۰۱۶ این گروه، پیشنهادی برای کنترل دخانیات از طریق بستن مالیات منتشر نمودند که هدف توسعه پایدار برمبنای کاهش ۳۰ درصد مصرف دخانیات را در سال ۲۰۲۵ برآورد می‌سازد. این برنامه به‌ویژه درصدد آن است که سازمان‌های مرتبط با سرطان را به ویژه در کشورهای در حال توسعه درگیر این موضوع کند. از طرف دیگر چون قاچاق مواد دخانی تا حدود زیادی به سیاست‌های اخذ مالیات بر آنها بستگی دارد دانش و تجربیات موجود در این زمینه می‌تواند به حکومت‌های محلی در کنترل دخانیات کمک کند.

درمان مؤثر درد در موارد لازم. در هشتاد درصد بیماران سرطانی در مرحله پیشرفته دردهای متوسط تا شدید تجربه می‌شود. بهبود دسترسی به داروهای ضد درد بهترین کاری است که برای این بیماران می‌توان انجام داد که حتی ممکن است طول عمر آنها را نیز افزایش دهد. انجمن، پروژه‌هایی را در نیجریه، اتیوپی، کنیا، اوگاندا و سوئیس به‌منظور بهبود دسترسی به داروهای ضد درد هدایت می‌کند. در نیجریه انجمن به کمک حکومت محلی برای اولین بار در سال‌های اخیر دسترسی به مورفین را برای بیماران مذکور میسر ساخته است. در ۲۷ مرکز آموزشی این کشور هزینه پرداختی توسط بیمار ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. همچنین در کشور اوگاندا و کنیا نیز دسترسی به مرفین را برای بیماران تسهیل نموده است. انجمن همچنین در ۲۵ مرکز دانشگاهی در ۵ کشور دوره افزایش کیفیت را برای کاهش درد بیماران برگزار کرده است.

 

افزایش آگاهی درخصوص بار جهانی سرطان. انجمن با همکاران خود در سطح جهان به افزایش آگاهی درخصوص ازدیاد بار سرطان و مصرف دخانیاتت و اثرات مخرب آنها بر کشورهای در حال توسعه ادامه می‌دهد، به‌عنوان مثال با همکاری آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC) و اتحادیه جهانی کنترل سرطان (VICC) ویرایش دوم اطلس سرطان و سایت جذاب آن را (canceratlas.cancer.org) تهیه نموده است. این اطلس که طبیعت پیچیده چشم‌انداز جهانی سرطان را برجسته می‌سازد به راهبردهای حکومت‌ها برای کاهش بار سرطان اشاره می‌کند و در حال حاضر به زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی، روسی، چینی، هندی، ترکی و پرتغالی ترجمه شده و این ترجمه‌ها در حال استمرار است. همچنین ویراست پنجم اطلس دخانیات (tobaccoatlas.org) جامع‌ترین منبع درخصوص اپیدمی جهانی دخانیات می‌باشد که این اطلس به کمک بنیاد جهانی ریه تهیه شده است. انجمن همچنین اقدام به انتشار مقاله (global cancer facts & figures) می‌کند که اطلاعات به روز در خصوص وقوع، مورتالیتی و بقای سرطان در سطح جهان را منتشر می‌سازد.

علاوه بر این سایت انجمن cancer.org، اطلاعات مربوط به سرطان را در معرض دید میلیون‌ها نفر در سطح جهان قرار می‌دهد.

در سال ۲۰۱۵، ۴۳% بازدیدهای این سایت از خارج از آمریکا بوده است.

 

انجمن سرطان آمریکا

این انجمن در سال ۱۹۱۳ تحت عنوان انجمن کنترل سرطان آمریکا با حضور ۱۵ پزشک و تاجر برجسته در شهر نیویورک آغاز به کار کرد. هدف این تشکیلات آوردن سرطان به مرکز توجه عموم از طریق آموزش بود. هم‌اکنون بیش از دو میلیون داوطلب جهت ایجاد جهان عاری از درد و رنج سرطان با انجمن همکاری می‌کنند. گرچه در طی این صد سال پیام و روش‌های انجمن تغییر کرده است اما هدف آن که نجات زندگی افراد بود همچنان پابرجاست. در طی دو دهه گذشته و با کمک سایر مشارکت‌کنندگان از بیش از ۲/۱ میلیون مرگ ناشی از سرطان پیشگیری شده است.

 

تشکیلات انجمن سرطان آمریکا

این انجمن یک تشکیلات غیرانتفاعی است. این تشکیلات توسط داوطلبانی از جامعه پزشکی و حقوقدانان اداره می‌شود. انتخاب سیاست کلی، هدف‌گذاری بلندمدت، پایش عملکرد عمومی و تأیید نتایج فعالیت سازمانی و اختصاص منابع از جمله وظایف هیئت مدیره می‌باشد. دفتر مرکزی انجمن در آتلانتا واقع است. مسئولیت همه طرح‌های استراتژیک، خدمات حمایتی همچون منابع انسانی، مدیریت مالی، توسعه و بکارگیری برنامه‌های تحقیقاتی پیشتاز و … به‌عهده این تشکیلات است.

 

داوطلبان

میلیون‌ها داوطلب در جهت اهداف انجمن و کمک به بیماران سرطانی مشغول فعالیت و جذب منابع مالی و انسانی هستند.

 

انجمن چگونه به نجات بیماران کمک می‌کند

با توجه به همکاری دو میلیون نفر، انجمن سرطان آمریکا خود را متعهد به هدف جهان عاری از درد و رنج سرطان می‌داند.

 

پیشگیری و تشخیص زودهنگام

انجمن با تمام آنچه که در توان دارد برای پیشگیری از سرطان اقدام می‌کند. با انتشار دستورالعمل‌هایی درخصوص پیشگیری و تشخیص زودهنگام، کمک به ترک دخانیات و کاهش موانع دسترسی به غذای سالم و ورزش. انجمن سبک زندگی سالم را تشویق می‌کند.

 

پیشگیری

برنامه Quit for life یک کارزار ترک دخانیات در سطح ملی است که در ۲۷ ایالت و با بیش از ۷۰۰ کارمند در آمریکا اجرا می‌شود. برنامه Quit for life ترکیبی از پزشکان، روانشناسان و راهبردهای رفتاری را بکار گرفته تا افراد را قادر سازد که مسئولیت ترک اعتیادشان به دخانیات را به‌عهده بگیرند. ترکیبی از حمایت‌های دارویی، مشاوره تلفنی، پیامک، آموزش مبتنی بر وب و وسایل حمایتی دیگر سبب شده که میزان ترک اعتیاد به سیگار از حد متوسط فراتر رود.

هرساله بیش از ۵ میلیون سرطان پوست در آمریکا شناسایی می‌شود. انجمن پیام‌هایی را در حمایت از پیشگیری سرطان و آگاهی از آن در جمعه قبل از روز یادبود Memorial Day منتشر می‌سازد.

انجمن همچنین محصولاتی را در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد تا باعث کاهش سرطان در کارمندان شوند. این محصولات و برنامه‌ها در زمینه غربالگری سرطان کولورکتال، بهداشت کار، ترک دخانیات، زندگی سالم، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه و … می‌باشند.

 

تشخیص زودهنگام

تشخیص به‌موقع سرطان امکان درمان و افزایش شانس بقا را فراهم می‌کند. انجمن سرطان آمریکا جهت آگاهی عموم و نیز دست‌اندرکاران بهداشت و درمان دستورالعمل‌های مختلفی را در زمینه تشخیص زودهنگام سرطان منتشر می‌کند. این دستورالعمل‌ها به‌طور مرتب از جهت به روز بودن مطالب آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.

انجمن در حال حاضر دستورالعمل‌هایی برای غربالگری سرطان‌های سینه، دهانه رحم، کلورکتوم، اندومتر، ریه و پروستات دارد و نیز برای چکاپ ادواری مواردی که مرتبط با سرطان‌های تیروئید، دهان، پوست، غدد لنفاوی، بیضه و تخمدان می‌شوند نیز توصیه‌هایی ارائه کرده است.

انجمن در طی تاریخ فعالیت خود گاه کمپین‌های تبلیغاتی شدیدی را هم جهت اطلاع‌رسانی به دست‌اندرکاران مراقبت‌های بهداشتی و عمومی به اجرا درآورده است. کمپین‌های افزایش آزمایش پاپ‌اسمیر و ماموگرافی باعث شدند که از سال ۱۹۶۹ حدود ۷۰% کاهش در میزان مرگ ناشی از سرطان دهانه رحم ایجاد شود و نیز بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ در تعداد مرگ ناشی از سرطان سینه ۳۸% کاهش بوجود آید. انجمن همچنین در جهت رسیدن به غربالگری ۸۰% افراد بالای ۵۰ سال از نظر سرطان‌های کولورکتال تا سال ۲۰۱۸ با دیگر مجامع همکاری می‌کند. همچنین انجمن با افزایش آگاهی عمومی و سایر تلاش‌ها به تشخیص زودهنگام سرطان سینه به‌ویژه در بین جوامع فقیر اهتمام دارد.

 

درمان

۱/۷ میلیون نفر بیمار جدید سرطانی در طی امسال (۲۰۱۷) در آمریکا شناسایی می‌شوند و ۱۵/۵ میلیون بیمار مبتلا به سرطان دیگر هم وجود دارند که انجمن در تمامی مراحل این راه حضور دارد. کمک‌های مشاوره‌ای و روانی، ارائه آخرین اطلاعات درخصوص سرطان یا تأمین مکان اقامت درصورتی‌که محل درمان با خانه فاصله زیاد داشته باشد از جمله این فعالیت‌هاست.

 

اطلاعات، ۲۴ ساعت در روز، هفت روز هفته

انجمن سرطان آمریکا در تمامی ۲۴ ساعت روز و هفت روز هفته هم به‌طور آنلاین از طریق سایت cancer.org و هم تلفنی در دسترس می‌باشد. تماس‌گیرندگان تلفنی به‌طور مستقیم با یک متخصص اطلاعات مربوط به سرطان صحبت می‌کنند. وی درخصوص کمک به بستری شدن در یک بیمارستان مجهز، اطلاعات مربوط به روش‌های درمانی سرطان، مسائل مربوط به بیمه، یافتن منابع مالی، یافتن گروه‌های حمایتگر محلی و سایر مسائل مرتبط توضیحات لازم را ارائه می‌کند، همچنین برای کسانی که به زبان انگلیسی یا اسپانیایی نمی‌توانند صحبت کنند همیارانی از بین داوطلبان معرفی می‌گردد.

همه‌گونه اطلاعات لازم درخصوص سرطان از پیشگیری تا میزان بقا هم در سایت انجمن یعنی cancer.org در دسترس می‌باشد. این سایت اطلاعات عمیقی را درخصوص سرطان‌های مهم، روش درمان، عوارض جانبی، مراقبت و سایر موارد آن ارائه می‌کند. علاوه بر این انجمن بروشورها و کتاب‌های مختلفی در زمینه موضوعات متنوع همچون آموزش بیماران، کیفیت زندگی و مراقبت منتشر می‌سازد. برای مشاهده لیست کامل این مکتوبات به آدرس cancer.org/book store مراجعه فرمایید.

انجمن همچنین سه نشریه تحت عناوین cancer، cytopathology cancer و CA: A Cancer Journal for Clinicians را برای متخصصین و محققین منتشر می‌سازد. برای آشنایی با این نشریات و محتویات آنها به آدرس acsjournals.com مراجعه نمایید.

 

کمک و پشتیبانی روزانه

مبتلایان به سرطان و خانواده آنها به‌طور مستمر در زمینه‌های گوناگون همچون تصمیم‌گیری درخصوص چالش‌های پس از تشخیص سرطان مانند رفت‌وآمد جهت درمان، نیازهای مالی و بیمه‌ای و اقامت (درصورتی‌که محل درمان دور از محل اقامت بیمار باشد) نیاز به کمک و راهنمایی دارند که انجمن در تمامی این موارد مددکار آنها می‌باشد. انجمن همچنین این افراد را با افرادی که تجربیات قبلی در این زمینه داشته‌اند، مرتبط می‌سازد تا از آن طریق هم بتوانند از تجربیات دیگران استفاده کنند.

بقا: انجمن کمک می‌کند تا افراد پس از تشخیص سرطان به مدت طولانی زنده بمانند. این اقدام از طریق کمک به افراد جهت دسترسی به درمان مناسب، مدیریت مشکلات فیزیکی، روحی و عملکردی آنها و درگیر نمودن آنها در عادت‌های بهداشتی سالم می‌باشد.

بعد از درمان هم دستورالعمل‌هایی جهت ارتقاء سلامتی فرد و کیفیت زندگی وی توسط انجمن فراهم شده و مراقبت‌های مستمر جامع و هماهنگ و با کیفیت بالا از بیماران بعمل می‌آید. تحقیقات انجمن درخصوص بقای بیمار پس از درمان بر درک اثر سرطان بر جنبه‌های مختلف زندگی فرد متمرکز است و درصدد ایجاد و آزمایش اقداماتی است که بتواند بیمار را هرچه بیشتر و فعال‌تر درگیر مراقبت بهداشتی و ارتقاء سلامتی وی نماید.

حمایت از مراقبین بهداشتی: حدود ۷% مردم آمریکا درگیر مراقبت از یکی از بستگان مبتلا به سرطانشان هستند. انجمن متعهد به حمایت از مراقبین سرطان و توجه به آموزش و نیازهای حمایتی آنها می‌باشد. حدود ۴% از مردم آمریکا در معیت سرطان زندگی می‌کنند؛ معنی این سخن این است که تقریباً به ازای هر یک فرد مبتلا به سرطان دو نفر از اعضای خانواده باید از او مراقبت کنند. این مطلب نشان می‌دهد که سرطان فقط به فرد مبتلا محدود نمی‌شود و بر خانواده و افراد نزدیک به او نیز اثر می‌گذارد.

کمک به راهبری سیستم مراقبت بهداشتی: چگونگی هدایت و راهبری سیستم مراقبت بهداشتی در مواجهه با سرطان برای هرکسی می‌تواند مشکل و غافلگیرکننده باشد اما درخصوص افرادی که دسترسی کمتری به خدمات بهداشتی دارند و آنهایی که در این مسیر مشکل زبان یا تحصیلات دارند و نیز افراد کم‌درآمد این مشکل تشدید می‌شود. بخشی در انجمن به رسیدگی به این مسئله می‌پردازد. این برنامه به هدایتگران بیماران در ۱۲۰ مرکز آموزش می‌دهد تا درخصوص مسائلی همچون نقل‌وانتقال بیماران سرطانی جهت مداوا، همکاری درخصوص مسائل مالی و بیمه‌ای، شناسایی منابع اجتماعی و فراهم ساختن اطلاعات لازم برای بیمار سرطانی آموزش ببینند. در سال ۲۰۱۵ بیش از ۵۰/۰۰۰ نفر به خدمات این برنامه جهت تشخیص و درمان سرطان متکی بودند. این برنامه با مراکز تشخیص و درمانی متعددی در راستای اهداف خود همکاری می‌کند.

حمل‌ونقل بیمار جهت درمان: انجمن برای بیمارانی که نیازمند هستند سرویس حمل‌ونقل رایگان فراهم می‌سازد. داوطلبان آموزش‌دیده، وقت و وسیله نقلیه خود را برای این منظور در اختیار می‌گذارند. در سال ۲۰۱۵، این انجمن بیش از ۱۸۸/۰۰۰ مورد حمل بیمار سرطانی انجام داده است.

اقامت به هنگام درمان: برای بیمارانی که محل درمان آنها دور از محل اقامت آنهاست، انجمن امکان اسکان آنها را فراهم می‌سازد. این محل‌ها تنها سقفی بالای سر آنها نیست، بلکه محلی است که بیماران می‌توانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و یکدیگر را از نظر روحی و روانی تقویت کنند.

 

کمک به مبتلایان سرطان پستان: از طریق انجمن سرطان آمریکا، ارتباط بین مبتلایان به سرطان پستان با داوطلبان کمک برقرار می‌گردد. این داوطلبان خود از کسانی هستند که قبلاً سرطان پستان در آنها تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گرفته‌اند. انتقال تجربیات این افراد به‌طور رودررو به بیماران تازه تشخیص داده شده کمک می‌کند.

در سال ۲۰۱۵ بیش از ۸/۳۰۰ بیمار به این طریق کمک‌رسانی شدند.

 

محصولات مربوط به ریزش مو و ماستکتومی: برای جبران اثرات ریزش مو و جراحی سینه، برخی زنان از کلاه‌گیس، کلاه و پروتز پستان استفاده می‌کنند. انجمن سرطان در نشریات خود این محصولات را معرفی می‌کند و در مورد بکارگیری آنها هم راهنمایی‌های لازم را بعمل می‌آورد. این محصولات به‌طور آنلاین هم قابل سفارش هستند و درآمد حاصل از فروش آنها به بخش خدمات انجمن تعلق می‌گیرد.

 

کمک به جبران اثرات سوء درمان به چهره و ظاهر فرد: انجمن سرطان به کمک مجامع دیگر، برنامه‌ای برای آموزش تکنیک‌های اصلاح وضعیت ظاهر برای بانوان سرطانی دارد. آموزش رایگان آرایش پوست، صورت و ناخن توسط افراد داوطلب به بیماران انجام می‌شود. همچنین برای مقابله با ریزش مو، استفاده از کلاه‌گیس و سایر موارد آموزش داده می‌شود. برای آقایان و جوانان نیز آموزش‌های مشابهی وجود دارد. برای آشنایی بیشتر با این مقوله می‌توانید به سایت (l00kgoodfeelbetter.org) مراجعه نمایید.

 

امید بخشیدن: انجمن سرطان آمریکا برای بیماران سرطانی زمینه ارتباط آنلاین با افرادی که شرایط مشابه را تجربه کرده‌اند، فراهم نموده است. در سایت (csn.cancer.org) اعضاء می‌توانند وارد چت‌روم‌ها شده و شبکه حمایتی خود را از میان سایر اعضاء ساماندهی کنند.

 

تحقیقات:  تحقیقات قلب فعالیت انجمن سرطان آمریکا را تشکیل می‌دهد. در طی ۷۰ سال اخیر در زمینه نجات جان بیماران از طریق تغییر در سبک زندگی و نیز درمان‌های جدید به پاسخ‌های جدیدی رسیده‌ایم. هیچ نهاد خصوصی در آمریکا به‌اندازه انجمن سرطان در راستای یافتن علل و درمان سرطان سرمایه‌گذاری نکرده است. این تحقیقات هم به صورت درون سازمانی و هم به صورت همکاری با سایر مجامع و نهادهای ذیربط انجام می‌شود. دامنه این تحقیقات بسیار وسیع بوده و شامل مطالعات مولکولی و بیوشیمیایی، بیولوژی و متاستاز سلول‌های سرطانی، تحقیقات قبل از بالین و آزمایشگاهی، اپیدمیولوژی، کنترل و پیشگیری می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

منبع:

Cancer facts & figures 2017

American  cancer society

برای دانلود فایل pdf  بر روی لینک زیر کلیک کنید

برچسبها
  • دکتر شاهرخ مستور تهرانی
  • سرطان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *