درباره ما :

ماهنامه اخبار آزمایشگاهی

ماهنامه اخبار آزمایشگاهی

ماهنامه اخبار آزمایشگاهی از سال 1381 آغاز به نشر نموده و هم اکنون پر مخاطب ترین نشریه در زمینه علوم آزمایشگاهی به شمار می رود.این ماهنامه فارغ از دغدغه های صنفی متعلق به تمامی خانواده آزمایشگاهیان بوده و دست تک تک آنها را جهت همکاری به گرمی می فشارد. جهت اشتراک و دریافت نسخه چاپی با شماره02146138025 تماس بگیرید
rtp gacor